Tunnilla käytiin läpi erilaisia tapoja toteuttaa oma portfolio ja mitä sen tulisi sisältää. Käsittelimme myös portfolion arviointiin liittyvät asiat ja mihin opettaja tulee kiinnittämään huomiota. Portfoliota tehdessä tulisi kiinnittää huomiota sen sisältöön ja ulkoasuun. 

Kurssin ensimmäistä tehtävää käytiin myös läpi ja se esitellään omassa portfoliossa. Tehtävän ideana on jonkin kokonaan uuden mediaan liittyvän käyttötaidon kokeileminen ja esittely. Tai voi valita ja jo itselleen tutumman mediaan liittyvän taidon ja syventyä siihen. Itse olen ajatellut instagramia, mutta en ole tästä vielä aivan varma.